Przydatne strony internetowe

Departament Edukacji i Umiejętności -. www.education.ie

Edmund Rice Schools Trust -. www.erst.ie

Centralne Biuro Podawcze -. www.cao.ie

Krajowa Rada Programów Nauczania i Oceniania -. www.ncca.ie

Krajowa Rada Szkolnictwa Specjalnego -. www.ncse.ie

Krajowa Rada Opieki nad Oświatą -. www.newb.ie

Państwowa Komisja Egzaminacyjna -. www.examinations.ie

Agencja Dziecka i Rodziny -. www.tusla.ie