Wybierz utwórz lub zresetuj swoje hasło

Wpisz swoją nazwę użytkownika i ostatnie 4 cyfry numeru telefonu komórkowego

Jeśli nie znasz swojej nazwy użytkownika, skontaktuj się ze szkołą

Nazwy użytkowników są zazwyczaj w formacie joe.bloggs lub j.bloggs

Wybierz kod wysyłania

Po otrzymaniu 8-cyfrowego kodu wpisz go w poniższe pola.

Utwórz nowe hasło, upewniając się, że spełnia ono kryteria hasła wymienione poniżej

Wybierz zmianę hasła

Używając swojej nazwy użytkownika i nowego hasła będziesz mógł teraz zalogować się do VSware.