Odcinek 1 - Pan Hurley - dyrektor
Odcinek 2 - Pani Synnott - zajęcia dodatkowe
Odcinek 3 - Studenci pierwszego roku