Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Rada Uczniowska daje wszystkim uczniom wpływ na to, jak zarządzana jest ich szkoła i pozwala im wpływać na decyzje, które bezpośrednio ich dotyczą, takie jak zasoby, mundurki, czas przerw, zasady, przepisy i inicjatywy.

Każdy uczeń bierze udział w demokratycznym procesie wybierania ze swoich grup klasowych przedstawiciela, który ich zdaniem będzie najlepiej reprezentował ich na spotkaniach rady.

To prawdziwy zaszczyt zostać wybranym i pokazuje, że rówieśnicy darzą cię dużym szacunkiem. Ta grupa kontynuuje wspaniałą tradycję bardzo sumiennych i aktywnych członków rady.

Są one zasługą uczniów, których reprezentują oraz ich rodzin, które muszą być dumne z ich wkładu w życie szkoły.

Spotkanie w toku

Od lewej do prawej:

Stojąc:

Finn Richardson, Ben Jones, Konrad Bzdyra, Ben Kelly, Lorcan Pamukcu i Patryk Ostapczuk.

Siadaj:

Cian Larkin, Finn O'Neill, Katie Howlett, Sravan Saseendra, Dominik Bessler, Ethan Larkin, Robert Munro, Daniel Corrigan, DJ Drohan, Adam Bush, James Ero i Casey Crinion.