Programy nauczania na poziomie 1 i 2: 

Programy nauczania na poziomie 1 i 2 są dostępne dla niektórych uczniów w Woodbrook College, ponieważ szkoła stara się dać naszym uczniom możliwość zdobycia wiedzy, zrozumienia, umiejętności i postaw niezbędnych do przyczynienia się do integracyjnego środowiska sprzyjającego rozwojowi człowieka, zdrowia, wypoczynku, bezpieczeństwa i szczęścia. 

Liczba tych uczniów jest niewielka (jeden lub dwa w typowej szkole) i wszyscy mają plany wsparcia dla uczniów. Programy nauczania na poziomie 1 i 2 będą oparte na Priorytetowych Jednostkach Edukacyjnych (PLU). Jednostki te koncentrują się na rozwijaniu podstawowych umiejętności społecznych, przedzawodowych i życiowych uczniów.  

Istnieje sześć jednostek PLU poziomu 1: 

 • Komunikacja, język i umiejętność czytania i pisania 
 • Opieka osobista i dobre samopoczucie 
 • Bycie częścią wspólnoty 
 • Umiejętność liczenia
 • Sztuka 
 • Wychowanie fizyczne 

Istnieje pięć jednostek PLU poziomu 2: 

 • Komunikacja i umiejętność czytania i pisania 
 • Umiejętność liczenia 
 • Opieka osobista 
 • Życie we wspólnocie 
 • Przygotowanie do pracy 

Więcej informacji można znaleźć pod następującymi linkami: 

https://ncca.ie/en/junior-cycle/  

https://ncca.ie/en/junior-cycle/framework-for-junior-cycle/  

https://www.examinations.ie/  

https://ncca.ie/en/junior-cycle/level-one-and-level-two-programmes/